Bảng Giá

Silver

3.500.000vnđ/ 1 năm

 • Hosting : SILVER
 • Dung lượng : 2 GB
 • Băng Thông : 30 GB
 • Cài đặt Web : Miễn Phí
 • Tích hợp SSL : Miễn Phí
 • Thời gian xây dựng : 7 ngày
 • Hoàn tiền trong : 7 ngày
Hỗ trợ Covid : Nhận ngay 500,000 đ khi đăng ký.
Đăng Ký Ngay !!

Gold

6.400.000vnđ/ 2 năm

 • Hosting : SILVER
 • Dung lượng : 2 GB
 • Băng Thông : 30 GB
 • Cài đặt Web : Miễn Phí
 • Tích hợp SSL : Miễn Phí
 • Thời gian xây dựng : 7 ngày
 • Hoàn tiền trong : 7 ngày
Hỗ trợ Covid : Nhận ngay 1,000,000 đ khi đăng ký.
Đăng Ký Ngay !!

Platinum

9.000.000vnđ/ 3 năm

 • Hosting : GOLD
 • Dung lượng : 4 GB
 • Băng Thông : Unlimited
 • Cài đặt Web : Miễn Phí
 • Tích hợp SSL : Miễn Phí
 • Thời gian xây dựng : 7 ngày
 • Hoàn tiền trong : 7 ngày
Hỗ trợ Covid : Nhận ngay 2,000,000 đ khi đăng ký.
Đăng Ký Ngay !!

Lưu ý :

– Chi phí chưa bao gồm VAT. – Quý Khách có thể linh hoạt thay đổi nâng cấp gói Hosting. – Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất cho Quý Khách. Chúng tôi khuyến khích Quý Khách hãy liên hệ WebBox để được hỗ trợ tư vấn dịch vụ MIỄN PHÍ.

Silver

5.400.000vnđ/ 1 năm

 • Hosting : GOLD
 • Dung lượng : 4 GB
 • Băng Thông : Unlimited
 • Cài đặt Web : Miễn Phí
 • Tích hợp SSL : Miễn Phí
 • Thời gian xây dựng : 7 ngày
 • Hoàn tiền trong : 7 ngày
Hỗ trợ Covid : Nhận ngay 500,000 đ khi đăng ký.
Đăng Ký Ngay !!

Gold

8.000.000vnđ/ 2 năm

 • Hosting : GOLD
 • Dung lượng : 4 GB
 • Băng Thông : Unlimited
 • Cài đặt Web : Miễn Phí
 • Tích hợp SSL : Miễn Phí
 • Thời gian xây dựng : 7 ngày
 • Hoàn tiền trong : 7 ngày
Hỗ trợ Covid : Nhận ngay 1,000,000 đ khi đăng ký.
Đăng Ký Ngay !!

Platinum

12.000.000vnđ/ 3 năm

 • Hosting : GOLD
 • Dung lượng : 4 GB
 • Băng Thông : Unlimited
 • Cài đặt Web : Miễn Phí
 • Tích hợp SSL : Miễn Phí
 • Thời gian xây dựng : 7 ngày
 • Hoàn tiền trong : 7 ngày
Hỗ trợ Covid : Nhận ngay 2,000,000 đ khi đăng ký.
Đăng Ký Ngay !!

Lưu ý :

– Chi phí chưa bao gồm VAT. – Quý Khách có thể linh hoạt thay đổi nâng cấp gói Hosting. – Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất cho Quý Khách. Chúng tôi khuyến khích Quý Khách hãy liên hệ WebBox để được hỗ trợ tư vấn dịch vụ MIỄN PHÍ.

Sliver

8.000.000vnđ/ 1 năm

 • Hosting : GOLD
 • Dung lượng : 4 GB
 • Băng Thông : Unlimited
 • Nhập dữ liệu : 30 đơn vị
 • Cài đặt Web : Miễn Phí
 • Tích hợp SSL : Miễn Phí
 • Thời gian xây dựng : 14 ngày
 • Hoàn tiền trong : 7 ngày
Hỗ trợ Covid : Nhận ngay 500,000 đ khi đăng ký.
Đăng Ký Ngay !!

Gold

14.000.000vnđ/ 2 năm

 • Hosting : GOLD
 • Dung lượng : 4 GB
 • Băng Thông : Unlimited
 • Nhập dữ liệu : 30 đơn vị
 • Cài đặt Web : Miễn Phí
 • Tích hợp SSL : Miễn Phí
 • Thời gian xây dựng : 14 ngày
 • Hoàn tiền trong : 7 ngày
Hỗ trợ Covid : Nhận ngay 1,000,000 đ khi đăng ký.
Đăng Ký Ngay !!

Platinum

19.000.000vnđ/ 3 năm

 • Hosting : PLATINUM
 • Dung lượng : 6 GB
 • Băng Thông : Unlimited
 • Nhập dữ liệu : 30 đơn vị
 • Cài đặt Web : Miễn Phí
 • Tích hợp SSL : Miễn Phí
 • Thời gian xây dựng : 14 ngày
 • Hoàn tiền trong : 7 ngày
Hỗ trợ Covid : Nhận ngay 2,000,000 đ khi đăng ký.
Đăng Ký Ngay !!

Lưu ý :

– Chi phí chưa bao gồm VAT. – Quý Khách có thể linh hoạt thay đổi nâng cấp gói Hosting. – Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất cho Quý Khách. Chúng tôi khuyến khích Quý Khách hãy liên hệ WebBox để được hỗ trợ tư vấn dịch vụ MIỄN PHÍ.

Silver

69.000vnđ/tháng

 • Website : 1 Web
 • Dung Lượng : 2 GB
 • Băng Thông : 30 GB
 • Sub Domain : 3 Sub
 • Email Domain : 1 Email
 • Tích Hợp SSL : Miễn Phí
Đăng Ký Ngay !!

Gold

99.000vnđ/tháng

 • Website : 1 Web
 • Dung Lượng : 4 GB
 • Băng Thông : Unlimited
 • Sub Domain : Unlimited
 • Email Domain : 3 Email
 • Tích Hợp SSL : Miễn Phí
Đăng Ký Ngay !!

PLATINUM

139.000vnđ/tháng

 • Website : 1 Web
 • Dung Lượng : 6 GB
 • Băng Thông : Unlimited
 • Sub Domain : Unlimited
 • Email Domain : 5 Email
 • Tích Hợp SSL : Miễn Phí
Đăng Ký Ngay !!

Lưu ý :

– Chi phí chưa bao gồm VAT. – Quý Khách có thể linh hoạt thay đổi nâng cấp gói Hosting. – Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất cho Quý Khách. Chúng tôi khuyến khích Quý Khách hãy liên hệ WebBox để được hỗ trợ tư vấn dịch vụ MIỄN PHÍ.